Vækst ugebrev​e

2021

Vækst uge 17 - Ukrudtsbekæmpelse i vårkorn

Vækst uge 17 - Ukrudt i udlæg af rent græs, kløvergræs og lucerne til foder

Vækst uge 17 - Pas på tidlig manganmangel i vårkornet under de tørre og kolde jordforhold

Vækst uge 17 - Ukrudtsbekæmpelse i kartofler

Vækst uge 17 - Bekæmpelse af bladrandbiller i hestebønner og ærter fra vækststart

Vækst uge 15 - Vækstregulering i vintersæd i den begyndende strækningsfase

Vækst uge 15 - Svampebekæmpelse i vintersæd i den begyndende strækningsfase

Vækst uge 15 - Ukrudtsbekæmpelse i roer

Vækst uge 13 - Ukrudtsbekæmpelse i alm. rajgræs og rødsvingel

Vækst uge 13 - Bekæmpelse af ukrudt på gårdspladser og udyrkede arealer

Vækst uge 11 - Kvælstofprognosen for 2021 er blevet offentliggjort

Vækst uge 11 - Bekæmpelse af ukrudt i vinterraps i foråret - vær parat til at udnytte et spinkelt sprøjtevindue, hvis der skal bekæmpes kamiller

Vækst uge 11 - Etablering af vårkorn og bælgsæd - herunder strategi for ukrudtsbekæmpelse før og efter såning

Vækst uge 11 - Nitrifikationshæmmere - hvad kan de og hvor skal de anvendes

Vækst uge 11 - Tjek vinterrapsmarkerne for angreb af lys bladplet fra nu af - og vurder samtidig behovet for vækstregulering

Vækst uge 11 - Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd i foråret - vær obs. så snart muligheden byder sig

Vækst uge 9 -Vigtigt at være opmærksom på manganmangel og forebyggelse heraf allerede nu

Vækst uge 9 - Gødskning af vintersæd – første gødningstildeling står for døren

Vækst uge 9 - Gødskning af vinterrapsen

Vækst uge 9 - Gødskning af alm. rajgræs og rødsvingel til frø

​Tilmelding til Vækst

Hvis du er kunde hos os, og du ønsker at modtage Vækst ugebrevet, skal du give os samtykke til, at sende dig vores nyhedsbrev ved at udfylde nedenstående formular. Ved at taste dit mobilnummer giver du samtidig tilladelse til at vi må sende SMS til dig.

 
 
Svin / Kvæg / Afgrøder *
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

2020

Vækst uge 39 - Forebyggelse af havrerødsot i vintersæd - hold øje med angreb af bladlus

Vækst uge 33 - Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd efterår 2020

Vækst uge 31 - Dyrkningsvejledning vinterraps efterår 2020 - plantetal gødning og planteværn

Vækst uge 31 - Forebyg angreb af bladlus fritfluer bygfluer og snegle i vintersæden i efteråret

Vækst uge 27 - Rengøring af kornlagre før høst​

Vækst uge 26 - Nedvisning af korn, raps og hestebønner

Vækst uge 26 - Lave kalktal koster udbytte - vurdér jordens kalkstatus forud for næste sæson

Vækst uge 24 - Bekæmpelse af skimmel og bladplet i kartofler.

Vækst uge 24 - Tæger og cikader i kartofler.

Vækst uge 24 - Bekæmpelse af bladlus i vintersæd efter behov.

Vækst uge 24 - Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i hestebønner i blomstringsperioden.

Vækst uge 22- Tjek løbende for angreb af kornbladbillelarver og bladlus i vårsæd fra nu af

Vækst uge 22 - Svampebekæmpelse i vårbyg, vårhvede og havre

Vækst uge 22 - Vækstregulering samt forebyggelse af strå- og aksnedknækning i vårsæd

Vækst uge 20 - Bekæmpelse af rodukrudt i vårkorn

Vækst uge 20 - Faneblads- og aksbeskyttelse i vinterhvede

Vækst uge 20 - Ukrudtsbekæmpelse i varige græsmarker

Vækst uge 19 - Bekæmpelse af ukrudt i majs

Vækst uge 19 - Sidste udkald for vækstregulering i vinterrug - trips og svampe ved skridning

Vækst uge 19 - Den afgørende svampebehandling i vinterbyggen ved stakkens fremkomst

Vækst uge 19 - Svampebekæmpelse og vækstregulering i alm. rajgræs

Vækst uge 18 - Bekæmpelse af bladrandbiller i hestebønner og ærter fra vækststart

Vækst uge 18 - Tjek vårkornsmarkerne for tidlige bladgnav og æg af kornbladbiller

Vækst uge 18 - Ukrudtsbekæmpelse i udlæg af græs, kløvergræs og lucerne

Vækst uge 18 - Ukrudtsbekæmpelse i vårkorn

Vækst uge 18 - Pas på tidlig manganmangel i vårkornet under de tørre jordforhold

Vækst uge 17 - Svampebekæmpelse i vinterraps under blomstring

Vækst uge 17 - Svampebekæmpelse i vintersæd i den begyndende strækningsfase

Vækst uge 17 - Vækstregulering i vintersædsmarkerne

Vækst uge 16 - Ukrudtsbekæmpelse i kartofler

Vækst uge 13 - Nitrifikationshæmmere

Vækst uge 13 - Ukrudtsbekæmpelse i alm. rajgræs og rødsvingel

Vækst uge 13 - Bekæmpelse af ukrudt på gårdspladser og udyrkede arealer

Vækst uge 12 - Kvælstofprognosen for 2020

Vækst uge 11 - Bejdsning af kartofler

Vækst uge 11 - Gødskning af kartofler, herunder bladgødskning i løbet af sæsonen

Vækst uge 10 - Tjek for angreb af lysbladet og vurdering af behov for vækstregulering i vinterraps

Vækst uge 10 - Gødskning af vintersæd

Vækst uge 10 -Gødskning i vinterraps

Vækst uge 10 -Gødskning i frøgræs

Vækst uge 6 - Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd i foråret - vær obs. på behov for tidlig bekæmpelse​

Vækst uge 6 -Vinterrapsen i vækst og samtidig behov for bekæmpelse af kamiller i flere marker​

Vækst uge 6 -Vigtigt at være opmærksom på mangan mangel allerede nu

2019

Vækst uge 44 - Vigtige behandlinger i rapsen i den kommende periode

Vækst uge 37 - Vækstregulering og svampebekæmp. i vinterraps i efteråret

Vækst uge 34 - Bekæmpelse af kvik og rodukrudt i stub

Vækst uge 34 - Forebyg angreb af bladlus, fritfluer, bygfluer og snegle i vintersæden i efteråret.

Vækst uge 33 - Planteværn i vinterraps, efteråret

Vækst uge 33 - Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd
Vækst uge 29 - Nedvisning ag læggekartofler

Vækst uge 27 -Lave kalktal koster udbytter - vurdér jorden kalkstatus forud for næste sæson

Vækst uge 27 - Nedvisning af korn, raps og hestebønner

Vækst uge 27 - Rengørinig af kornlagre før høst

Vækst uge 23 - Bekæmpelse af bladlus i vintersæd efter behov

Vækst uge 23 - Gulrust breder sig fortsat - opfølgende og afsluttende svampebehandlinger i vinterhvede

Vækst uge 23 - Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i hestebønner i blomstringsperioden

Vækst uge 23 - Opfølgning ukrudt i kartofler

Vækst uge 23 - Bekæmpelse af skimmel og bladplet i kartofler

Vækst uge 23 - Tæger og cikader i kartofler

Vækst uge 21 - Tjek løbende for angreb af kornbladbillelarver og bladlus i vårsæd fra nu af

Vækst uge 21 - Bygfluer - et alvorligt skadedyr man skal være på vagt overfor i de næste 2-3 uger

Vækst uge 21 - Bekæmpelse af rodukrudt i vårkorn

Vækst uge 20 - Nu skal de afgørende svampebehandlinger i vinterhveden foretages

Vækst uge 20 - Følg udviklingen af hvedegalmyg i vinterhvedemarkerne ved begyndende skridning

Vækst uge 19 - Bekæmpelse af ukrudt i majs

Vækst uge 19 - Vigtig svampebekæmpelse i vinterbyg ved skridning

Vækst uge 19 - Ukrudtsbekæmpelse i kartofler - opfølgning

Vækst uge 18 - Trips og svampe i vinterrug ved skridning

Vækst uge 18 - Svampebekæmpelse og vækstregulering i alm. rajgræs

Vækst uge 18 - Vigtigt nu at være opmærksom på forebyggelse af manganmangel i vårkornet

Vækst uge 18 - Vær opmærksom på behovet for evt. bekæmpelse af fritfluer især i sent sået havre

Vækst uge 18 - Tjek vårkornsmarkerne nu for bladgnav og æg af kornbladbiller

Vækst uge 18 - Bekæmpelse af bladrandbiller i hestebønner og ærter fra vækststart

​​Vækst uge 17 - Ukrudtsbekæmpelse i kartofler - ved. pt. uvished om Titus

Vækst uge 17 - Ukrudtsbekæmpelse i varige græsmarker

Vækst uge 17 - Ukrudtsbekæmpelse i roer

​Vækst uge 15 - Ukrudtsbekæmpelse i vårsæd

Vækst uge 15 - Ukrudtsbekæmpelse i udlæg af græs, kløvergræs og lucerne

Vækst uge 15 - Bekæmpelse af skadedyr i vinterraps under blomstring​
Vækst uge 15 - Svampebekæmpelse i vinterraps under blomstring

Vækst uge 15 - Bekæmpelse af ukrudt på gårdspladser og udyrkede arealer

Vækst uge 13 - Svampebekæmpelse i vintersæd i den begyndende strækningsfase

Vækst uge 13 - Vækstregulering i vintersæd i den begyndende strækningsfase

Vækst uge 13 - Stigende temperaturer og evt. sidste chance for bekæmpelse af kamiller i vinterrapsen

Vækst uge 10 - Etablering af og strategi for ukrudt vårkorn og bælgsæd

Vækst uge 10 - Vurdering af behov for vækstregulering og tjek for lys bladplet i vinterraps

Vækst uge 10 - Bekæmpelse af flyvehavre i vintersæd - obs. på stadie 30 i vinterbyg og rug i kraftige marker

Vækst uge 10 - Ukrudtsbekæmpelse i alm. rajgræs og rødsvingel

Vækst uge 8 - Gødskning af vinterraps

Vækst uge 8 - Gødskning af vintersæd

Vækst uge 8 - Mangan til vintersæd

Vækst uge 8 - Bejdsning og forberedelse bekæmpelse af cikader i kartofler

Vækst uge 8 - Gødskning af kartofler

Vækst uge 8 - Kerb og gødskning af alm. rajgræs.

FODER TIL

SVIN

Vi producerer vores egne svinefoderblandinger og er der ændringer eller tilføjelser, er der ikke langt fra sælger til fabrik.  

FODER TIL

 KVÆG

Himmerlands Grovvarer har et bredt og godt sortiment af kvægfoder. Alle vores blandinger hedder Cimbria efterfulgt af blandingens navn.

FODER TIL

 HOBBYDYR

Vi forhandler foder til dine kæledyr - hvad enten det er til hunde, katte, kaniner, får eller høns.

Se vores produkter her.

ALT TIL

MARKen

Hvornår skal du handle gødning? Hvilke sorter korn eller majs skal du så? Er der kommet ny lovgivning angående kemi? Få svar her.

Aars afdeling​

Hjortkjærsvej 10

9600 Aars

Telefon 98 62 22 66

Telefax 98 62 49 66

Rostrup afdeling

Stenstrupvej 37, Rostrup

9500 Hobro

Telefon 98 56 62 11

Telefax 98 56 60 33

Skals afdeling

Løgstørvej 60

8832 Skals

Telefon 86 69 60 55

Telefax 86 69 61 35

Skalmstrup afdeling

Skalmstrupvej 4
8930 Randers NØ


Tlf. 86 47 81 43
Fax 86 47 81 47